บทเรียน Forex( PDF)

บทเรียน Forex สำหรับมือใหม่ ประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานในตลาดฟอเร็กซ์และการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้และควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนในตลาด forex

1.ตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร

2.การวิเคราะห์แนวโน้มและลักษณะของกราฟเบื้องต้น

3.รูปแบบของกราฟแท่งเทียน

4.การหาแนวรับและแนวต้าน

5.การใช้ Fibonacci

6.การใช้ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average)

7.การใช้ตัวชี้วัดแบบต่างๆ (Indicators)

8.การใช้ Pivot Point(เส้นกลางมาตรฐาน)

9.รูปแบบกราฟทั่วไป (Chart Pattern)

10.รูปแบบกราฟฮาโมนิค(Harmonic  Pattern)

11.การดูแนวโน้มของกราฟตามช่วงเวลาต่างๆ (Multiple Time Frame )

12.ทฤษฎีกราฟอิเลียตเวฟ (Elliott Wave Theory)

13.การเทรดแบบรอราคาทะลุ (Breakout Trading )

14.การเทรดโดยใช้กราฟเปล่า (Price Action Trading)

15.การสร้างระบบขึ้นมาด้วยตัวเอง (Create your trading System)

16.การบริการจัดการเงิน (Money Management)

17.จิตวิทยาในการเทรด (Psychology Trading)

« Last Edit: 3 years ago by admin »

1
ขอบคุณค่ะ กำลังศึกษาอยู่เลย
2
หัวข้อที่
1.ตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร
2.การวิเคราะห์แนวโน้มและลักษณะของกราฟเบื้องต้น
ไม่สามารถเปิดได้
3
Viagra Kamagra Cialis
 Don't use weight gain for an alibi to go on cigarette smoking. Though it may be factual that some individuals gain weight once they cease, it doesn't imply that you may. Make healthier ingesting selections when you're experiencing hungry as you aren't smoking along with the bodyweight won't heap on. Even though you do acquire some weight, remember that it must be far healthier than continuous to smoke.
  Levitra Sweden
 Get the youngsters in the kitchen. Wondering those to help, even just in little methods, with dinner time will receive them interested in the dinner you're preparing. They're prone to eat greater should they be a lot more fascinated. Additionally, it maintains your children from turning into bored stiff whilst you're attempting to prepare.
  Kamagra Oral Jelly Billig
 This article ought to allow you to truly feel at ease with the way to control your asthma attack. If you think like you have to reread the information in the following paragraphs, then don't think twice. Your main goal is to preserve and utilize this data to the best of your capability. Should you do that, then you definitely must experience the final results.Why You Should Purchase A Game Unit
  Cialis Diario
4
hgh fragment nedir
 You will see that you just don't have to be happy with a dreary grin if you possess the know-how to get your pearly whites as white colored as they are able be. Utilize the details over to build up a whitening plan that you could live with, and you may be on your journey to a entirely happier look and brighter tooth.Check This Out Article On Gardening To Turn Into A Expert
  Cialis Rezeptfrei
 As mentioned previously, you truly have no selection but to become smart customer who does their homework in this economy. Everything just appears so unknown and precarious that this smallest change could topple any person's financial community. Ideally, this information has yourself on the right path in terms of employing a credit card the right way!Searching For A Work? Attempt These Pointers
  Hgh Fragment 176-191 Colombia
 Using your feelings is a great way to enable you to recall issues. This can help since it is as though you are suffering from these items and they adhere in your thoughts. Writers also use this method to help you become feel much more linked to their accounts. The greater feelings linked to your memorizing, the greater effective you will end up.
  Kamagra Gel Oral 100mg
5
Fila Shoes High Ankle
 To be able to help to make your self grow as being a individual, you may want to look at discovering one thing you will be good at, say for example a sport activity or perhaps a hobby. The most effective way to get assurance is if you realise something you are perfect at. It can make you really feel accomplished.
 http://www.trannyescortreviews.com/759-converse-shoe-laces-uk.html
 Deliver a compass so you know what path to look in at all times. Should you fail to take a compass, you could find yourself lost. Allow yourself a sense of peace, bring a compass in order that you will almost always be headed inside the proper path and feel the security of knowing which place to go.
Lacoste Leather Trainers
 When you are looking to capture that excellent panoramic chance, it is vital that you use a tripod. The tripod will assist you to go on a number of constant photos in the view you would like to capture. Down the road this makes it easier for you to item it all collectively to acquire that spectacular view.
 http://www.marquisemarket.com/armani-velvet-shoes-904.html
 Take added producing tools with you to your exams. There is constantly a solid possibility that your particular pencil could crack or that your particular pencil could run out of printer ink whilst you're doing analyze. Having a file backup producing utensil can help you continue your test without having to be derailed by having to develop a pen or refill a pen.
Ray Ban Ultra Light
 Help save pictures you prefer quickly in Safari. When you see a photo you wish to continue to keep, just press and carry about the image on the website web page. Your iPhone provides you with the choice of conserving a copy from the appearance. This preserve is off the internet so you can use it for private use by means of e-mail or another type.
 http://www.euroyage.com/293-nike-lunar-womens-black.htm
 Since you've read through this article, job searching shouldn't seem to be so mind-boggling any further. When you have the proper details, you're midway to the objective! Now all you should do is decide what you want to try out initial and do it. Good luck finding your following career!How To Determine Your Full Insurance coverage Needs
Adidas Climacool Online Store
 Start off washing the locations at home which have a great deal of dampness within them with a fungicide or mold great. You can purchase this at any store together with your other cleaning up materials. Any moisture in your house can often mean which you might possess some mildew, that many everyone is sensitive to!
 Nike Cortez Blue Suede
 If you like partnering vino with evening meal so you are attempting to lose weight, don't cut it out of your life fully--it provides cardiovascular system-healthy rewards. Rather, attempt buying it cup-by-window. If you order a package of wine, it is actually typical to try and accomplish the bottle rather than saving it for later on. Once you avoid the container, you resist the additional calories that come with it.