แนวโน้ม EURUSD ช่วง 31ตุลา ถึง 3 พฤจิกา
คาดการณ์ว่าราคาจะมีการดิ่งตัวขึ้นก่อนในช่วงแรกจากนั้น จึงกลับเข้าสู่เทรนขาลงอีกครั้ง
ระวังข่าว ช่วง 3 พฤจิกา ด้วยนะครับ