ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร  Basic to Advance Trading Course on The Market

ชื่อ   
นามสกุล   
Email  
( ใช้ของ Gmail เท่านั้น )
เบอร์โทร   
ชื่อใน Facebook  

จงพิมพ์คำว่า "Thai"
* * *
จงพิมพ์คำว่า "Forex"
* * *
จงพิมพ์คำว่า "School"
* * *
 

*หากไม่ได้รับ Email กรุณาตรวจสอบ Email ขยะ หากไม่พบกรุณา ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเบอร์โทร 088 2691 0947

*** หมายเหตุ ทีมงานจะจัดส่ง สื่อการเรียนไปยัง Email ของท่าน เวลา 21.00 น. ในวันที่ท่านชำระเงิน หากแจ้ง
การโอนเงินเลย เวลา 22.00น. ทีมงานจะจัดส่ง สื่อการเรียนไปในเวลา 21.00น. ของอีกวัน ***

 

 
Copyright © Thaiforexschool . All Rights Reserved.